วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรียนขนมอบราคาถูก

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 


เปิดอบรมหลักสูตร ขนมอบ

ผู้สอน   
อาจารย์ศรอุษา  ศรีพุฒตาล
วท.บ.คหกรรมศาสตร์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วทม.บ คหกรรมศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์

เนื้อหารายวิชา

ประเภทวิชา  คหกรรม   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หลักสูตร  ขนมอบ     รหัส  31301   จำนวน  200  ชั่วโมง


คุกกี้


เค้ก
วิชาคุกกี้และเค้ก
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำคุกกี้และเค้ก
2.หลักการและวิธีทำคุกกี้
3.การทำคุกกี้
1.คุกกี้ข้าวโอ๊ต
2.คุกกี้ชอกโกแลตชิฟ
3.คุกกี้คอนเฟร็ก
4.คุกกี้ไก่หยอง
5.คุกกี้สอดไส้
6.คุกกี้ลายสก็อต
7.คุกกี้สิงคโปร์
8.คุกกี้กุ้งแห้ง
9.คุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์
10.คุกกี้เนยสด
4.หลักและวิธีการทำเค้ก
1. ชนิดของเค้ก
    1.1 เค้กที่มีไขมัน
เป็นส่วนผสมหลัก
    1.2 เค้กที่ใช้ไข่เป็นส่วนผสมหลัก
    1.3 เค้กที่แยกไข่ขาว ไข่แดง
5. การทำเค้ก
1.บัตเตอร์เค้ก
2.เค้กหน้าสับประรด
3.เค้กศิลาลาย
4.เค้กมะตูม
5.เค้กขนุน
6.เค้กมะพร้าว
7.เค้กกล้วยหอม
8.ชิฟฟอนใบเตย
9.เค้กชอกโกแลตหน้านิ่ม
10.ชิพฟอนคัสตราสเค้ก
11.เค้กฝอยทอง
12.ชอกฟัจท์
13.แยมโรล                                          
14.เค้กใบเตยมะพร้าว                       
15.สตรอว์เบอรี่เค้ก                            
16.เค้กครีมมะพร้าวอ่อน  
17.ทอฟฟี่เค้ก                                      
18.บีบลายพื้นฐาน
19.ตีบัตเตอร์ครีม  ปาดหน้าเค้ก
20.ลงลายเค้ก

ขนมปังพาย
วิชาขนมปัง พาย และโดนัท
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำขนมปัง พายและโดนัท
2.หลักและวิธีการทำขนมปัง
1. ชนิดของขนมปัง
    1.1 ขนมปังแบบขั้นตอนเดียว
    1.2 ขนมปังแบบสองขั้นตอน
    1.3 ขนมปังแบบทุ่นเวลา
3. การทำขนมปัง
3.1.ขนมปังแบบขั้นตอนเดียว
- ขนมปังไส้สังขยา
- ขนมปังมะพร้าว
- ขนมปังหมูแดง
- ขนมปังเผือก
- ขนมปังหมูหยองกิจกรรมการเรียนการสอน